درباره تل تاو

شركت مهندسين مشاور تل تاو تبريز در تاريخ 81/5/20 تاسيس گرديده و در ادامه فعاليتهای خود موفق به دريافت گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در رسته­های "ژئوتکنيک" و "ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی" از معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی رييس­ جمهور و پروانه اشتغال به کار مهندسی و خدمات فني و آزمايشگاهي از وزارت مسکن و شهرسازي گرديد. اين مشاور از بدو تاسيس، همكاري خود را با ارگانهاي دولتي و موسسات خصوصي آغاز كرده و در حال حاضر با گسترش فعاليت خود داراي واحدهاي ژئوتکنيک و زمين­شناسی، آزمايشگاه، ابنيه و كنترل پروژه مي­باشد. اين مشاور با تجهيز مناسب آزمايشگاه مرکزی خود با لوازم و تجهيزات خاص آزمايشگاهی و تعدادی خودرو نمونه­برداری و وسايل کربرداری و کنترل کيفی، در فضايي مناسب، يکی از کاملترين و مدرن­ترين آزمايشگاههای منطقه را دارا بوده و سرويس­دهی مناسب را به کليه پروژه­های مطالعاتی، کنترلی و آزمايشگاههای محلی، انجام می­دهد. با توجه به هدفی كه اين شركت در جهت ارتقاء كيفيت خدمات دارد، به عنوان اولين مشاور ژئوتکنيک در سطح استان موفق به پياده سازي و اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 و نهايتاً با توجه به طي شدن مراحل بهبود مستمر در سيستم و پياده سازي الزامات استاندارد ISO9001-2008، موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ياد شده گرديد.
 

مطالب جدید سایت

مطالب جدید سایت